За БИСИ ДООЕЛ

Трговското друштво БИСИ е основано на 10.04.1990 година како Друштво со ограничена одговорност на едно лице (ДООЕЛ).
Приоритетна дејност со која се занимава друштвото е изградба на станбени и нестанбени згради со главна приходна шифра 41.20.
Целосен сопственик,основач и управител на друштвото е лицето Ивица Георгиевски, кој позади себе има 20годишно работно искуство во различни индустриски гранки реализирајќи низа на успешни проекти, а од пред 5 години активно се вклучува и во градежништвото.

Визијата на БИСИ е да создадеме препознатлив бренд во градежништвото, кој на пазарот ќе се истакнува по својата уникатна архитектура и понуда на ПРЕМИУМ станбени и деловни објекти.
Мисијата на БИСИ е да им понудиме на клиентите високо квалитетен производ, кој вклучува изградба на станови и деловен простор по највисоки стандарди, со најсофистицирани материјали, на ексклузивни и атрактивни локации.

Претходни проекти
БИСИ ЦЕНТАР се наоѓа на топ локација во Центар, позади поликлиника Идадија до средното уметничко училиште. Во близина на градинка и основно училиште, далеку од сообраќајниот метеж, а сепак во мирно маало во

самиот Центар.
На истиот принцип на работа како и БИСИ КАРПОШ, при изградбата на БИСИ ЦЕНТАР беа користени најквалитетните материјали и врвна опрема. Ексклузивноста на оваа станбена зграда се препознава по ултра модерната фасада.
БИСИ ЦЕНТАР беше започната септември 2012 година, а вселива беше април 2015.

Реализирани проекти
Во Изградба
Идни Проекти